يه خداحافظيه طولانی

  بسمه تعالی

 دفتری که سالها ورق بخوره و کمکی افزون بر اطلاعاتم بهم نکنه 

همون بهتر که نباشه.

 اين دفعه نمی خوام بگم : ميرم برای چند روز يا چند هفته يا چند ماه.اين بار ميرم تا وقتی که

قدری مطمئن بشم امام زمانم ازم راضيه.اون وقت ميام و به نيت آقام قلم به دست ميگيرم.

برام دعا کنين تا بتونم موفق بشم.

از همه شما هم که نسبت بهم لطف داشتين کمال تشکر رو دارم.از همتون اندازه ی همه ی

عمرم مطلب ياد گرفتم. البته فکر نکنين از دستم خلاص ميشين.نه خير ميام سر ميزنم.از قلم

شما خوبان استفاده ميکنم.اميدوارم دنيا هيچ کدومتونو وابسه نکنه به خودش.

موفق باشين وپيروز.

 

                               خدانگهدارتون

                               التماس دعا

/ 0 نظر / 22 بازدید