وَ مَن یَعشُ عَن ذِکرِ الرَّحمن نُقَیِّض لَه شَیطانًا فهو له قَرین:و هر کس روی

 

 برگرداند از یاد پروردگار قرار می دهیم برایش شیطان را پس اوبرایش

 

همنشین می شود.۳۶ زخرف 

      qrm4wx.jpg

 

تا حالا فکر کردی دوستت چه جور آدمی باید باشه و حالا چه جور آدمیه؟

روایت از معصومین زیاده که فرمودند دوست خوب کسیه که آدمو به یاد خدا

 

بندازه و آیینه ی برادرش باشه و ... .

مگه نمی گی مسلمونی؟کتابت قرآنه؟حالا آیه ی قرآنت می گه بابا  آدم عاقل

 

بشین فکر کن ببین همنشینت کیه!!

 

شیطان هر کسی رو به طریقی از راه راست دور میکنه و اگر همنشینمون

 

شیطان باشه چه قدر از راه دور میشیم.اگه همنشینمون و دوستمون شیطانی

 

باشه یا شیطان نما باشه چی میشه!!؟؟

                 bakeri.gif

زندگی با مهدی برای او یک خواب بود.خوابی کوتاه و شیرین در بعد از ظهرِ

 

بلند تابستانِ جنگ.فقط خاطره هایش،آن چیزهایی که آدمها بعداً یادش می افتند

 

و حسرتش را می خورند باقی مانده بود.شاید هم همه ی این مدت خواب او را

 

می دیده.از آن خوابهایی که وقتی آدم میبیند توی خواب هم می خندد.خوابی غیر

 

منتظره.خواب زندگی با یک فرشته.

زین الدین هم انسان بود و در واقع آدم بود مثل ما.اما... .او همنشین چه کسی

 

بود و همنشین ما چه کسی است؟؟؟یا بهتره بگم همنشین او چه کسی بود که او

 

را آسمانی کرد و همنشین ما چه کسی است؟؟

نمی خوام قیافه ی مادربزرگا رو بگیرمو نصیحت کنم.من خودم تو این آیه خیلی

 

فکرم مشغول شد گفتم شما هم بی نصیب نمونین اگه وقت نمی کنین آیاتو مرور

 

کنین من یکیشو بهتون بگم..من کوچیک همتونم.

حالا بشین فکر کن ببین دوستت کیه؟ فرشته ای مثل زین الدین یا خدایی نکرده

 

شیطانی چون ابلیس؟؟؟ خدارو شکر دوست من کسیه که بدون اغراق هر وقت

 

ببینمش یاد خدا می افتم.ازش تشکر می کنم و می خوام اگه من بدم تحملم کنه و

 

کمکم کنه تا آدم شم.

/ 0 نظر / 20 بازدید